Hoe patiëntgerichte gezondheidszorg leveren?

 

Wat is Patient Centered Care (PCC)?

De meest cruciale vaardigheid voor een zorgverlener is naar verluidt goede communicatie. Effectieve communicatie hangt af van het vertrouwen van de therapeut dat hij de behoeften van de patiënt nauwkeurig heeft begrepen en genoteerd om geïndividualiseerde zorg te kunnen verlenen. Om de werkelijke behoeften van patiënten te identificeren en adequaat te reageren door gespecialiseerde zorg te verlenen, moeten gezondheidswerkers een grondig begrip hebben van de gedachten, gevoelens en ervaringen van patiënten. In dit artikel zullen we het hebben over Patient Centered Healthcare.

Een patiëntgerichte benadering wordt steeds meer gezien als essentieel voor clinici om zorg van hoge kwaliteit te verlenen, die erop gericht is het welzijn van de patiënt te waarborgen en de situatie waarin hij zich bevindt te begrijpen door te communiceren. Zo weet de patiënt welke diagnose hij heeft en wat hij als behandeling krijgt, en kan hij effectief geïnformeerde toestemming geven voor de behandeling. 

Alle beslissingen in de gezondheidszorg worden geleid door de behoeften van het individu en de verwachte gezondheidsresultaten in patiëntgerichte zorgmodellen.

 

Dimensies van patiëntgerichte gezondheidszorg

Patiëntgerichte zorg omvat zowel empathie als patiëntgerichte communicatie. Talrijke studies tonen echter aan dat het vermogen van artsen om empathisch te communiceren tijdens hun opleiding tot arts afneemt. Communicatietraining heeft een bewezen staat van dienst voor het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden, empathie en patiëntgerichte communicatie. Door clinici te instrueren in patiëntencommunicatie en empathie, is het belangrijk de patiëntgerichte behandeling te verbeteren.

 

Patient Centered Healthcare (PCC) heeft 8 dimensies.
De 8 dimensies van patiëntgerichte zorg

  • Voorkeuren van patiënten
   De determinanten van de voorkeur van patiënten voor deelname aan de medische besluitvorming in kaart brengen.
  • Informatie en voorlichting
   Een proces van discussie tussen u en uw zorgverlener, geïnformeerde toestemming genaamd, resulteert vaak in instemming of toestemming voor zorg, behandeling of diensten. Vóór operaties en behandelingen heeft de patiënt recht op informatie en inlichtingen.
  • Coördinatie
   Zorgcoördinatie is de doelbewuste organisatie van taken in verband met patiëntenzorg en het delen van informatie tussen alle partijen die bij de zorg voor een patiënt betrokken zijn, teneinde veiligere en efficiëntere zorg te verlenen.
  • Emotionele steun
   Het is cruciaal om actief te luisteren zonder een oordeel te vellen, zodat de patiënt zich gehoord en veilig voelt. Zoek uit hoe zij het liefst emotioneel ondersteund willen worden en erken hun gevoelens. Terwijl sommige patiënten een meer proactieve aanpak verkiezen, willen anderen misschien dat u alleen maar luistert.
  • Lichamelijk comfort
   Patiënten hebben meer kans op een sneller herstel en betere gezondheidsresultaten als ze zich comfortabel voelen. Een negatieve omgeving staat genezing in de weg.
  • Familie en vrienden
   Volgens studies zorgt het hebben van ondersteunende relaties ervoor dat we ons mentaal beter voelen en werkt het als een krachtige barrière tegen geestesziekten.
  • Continuïteit en overgang
   Ervoor zorgen dat het patiëntgerichte zorgteam constructief deelneemt aan het lopende zorgbeheer met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk doel, namelijk een medische behandeling van hoge kwaliteit. De continuïteit van de zorg bevordert de veiligheid van de patiënt en waarborgt de kwaliteit van de zorg op lange termijn.
  • Toegang tot zorg
   De patiënt kan tijdig een afspraak maken met een bevoegde zorgverlener. Dit is cruciaal om de gezondheidsresultaten te verbeteren en de medische kosten op lange termijn te beheersen.

 

Waarom is patiëntgerichte gezondheidszorg zo belangrijk?

 

Tevredenheid van de patiënt 

Ten eerste houdt patiëntentevredenheid verband met de mate waarin een gezondheidsdienst voldoet aan de zorgverwachtingen van de patiënt. 

Patiëntgerichte zorg verhoogt in eerste instantie de tevredenheid van patiënten door rekening te houden met de unieke gezondheidsdoelen en -voorkeuren van patiënten en deze onderweg in hun eigen behandeling te verwerken.

 

Verbeterde reputatie van de organisatie

Patiënten die goed behandeld worden en tevreden zijn, zullen online recensies over uw organisatie schrijven. Het is gemakkelijker dan ooit om recensies achter te laten en het is steeds gebruikelijker om de recensies te bekijken voordat men contact opneemt.

Het beeld dat de patiënt heeft van een veilige klinische omgeving met weinig fouten is een cruciaal element van de goede reputatie van een ziekenhuis.

 

Verbeterde resultaten

Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat wanneer de waarden en voorkeuren van de patiënt prioriteit krijgen, patiënten meer betrokken zijn bij behandelingen, waardoor de gezondheidsresultaten verbeteren. Ziekenhuizen en praktijken die patiëntgerichte zorg toepassen rapporteren:

 

 • Minder spoedbezoeken.
 • Een efficiënter gebruik van middelen in de gezondheidszorg.
 • Meer tevreden patiënten, families en verplegend personeel.
 • Sneller herstel.
 • Betere gezondheidsresultaten.

 

Hoe verbetert u de patiëntgerichte zorg in uw organisatie?

Er zijn PCC-kaders ontworpen om de patiënttevredenheid voortdurend te verbeteren. Een voorbeeld daarvan, dat werd ontwikkeld door British Columbia bevat zowel principes als regelmatige praktijken om te volgen.

 

De vier principes van patiëntgerichte zorg

 

 • Waardigheid en respect
  Dit beginsel benadrukt de noodzaak om actief te luisteren naar patiënten en hun familie en hun beslissingen te respecteren. Dit wordt bereikt door de waarden, overtuigingen en culturele normen van de patiënt en de familie op te nemen in de zorgplannen en de zorgverlening.
 • Delen van informatie
  Deze benadering is gebaseerd op het gezamenlijk delen van tijdige, nauwkeurige en volledige informatie over te nemen beslissingen met patiënten en hun familie, en het valideren van wat zij hebben gehoord en begrepen. Dit ondersteunt het vermogen van patiënten en hun families om een geïnformeerde keuze te maken.
 • Participatie
  Patiënten en hun familie worden aangemoedigd en ondersteund om deel te nemen aan de zorg en weloverwogen beslissingen te nemen, in de mate waarin zij zich daarin kunnen en willen vinden. Het spectrum van betrokkenheid van de International Association of Public Participation (IAP2) wordt gebruikt om het juiste niveau van betrokkenheid te bepalen. De verscheidenheid aan betrokkenheid omvat informeren, raadplegen, betrekken, samenwerken en mondig maken.
 • Samenwerking
  Er zijn aanzienlijke mogelijkheden voor patiënten en hun familie om samen te werken met gezondheidswerkers en leiders in het continuüm van kwaliteitsverbetering, beleids- en programmaformulering, uitvoering en evaluatie. Dit omvat het potentieel voor betrokkenheid van patiënten en families bij het ontwerp van zorgfaciliteiten, de hervorming van het zorgstelsel, beroepsopleiding en zorgverlening.

 

De vier praktijken van patiëntgerichte zorg.

 

 • Organisatiebrede betrokkenheid
  De leiding van een organisatie moet in woord en daad haar betrokkenheid bij de idealen van patiëntgerichte zorg tonen.
 • Culturele vernieuwing op de werkplek
  Het ontwikkelen van een cultuur van patiëntgerichte zorg is cruciaal, en gezondheidswerkers en werknemers spelen een vitale rol in dit proces. Een verschuiving van het "medische model" van zorg - die informatie, richting en deskundige besluitvorming biedt - naar een model van zorg waarbij de patiënt een partner is in het nemen van zorgbeslissingen is noodzakelijk om een cultuur van patiëntgerichte zorg te creëren. Willen zorgverleners zich inzetten voor patiëntgerichte zorgactiviteiten, dan moeten zij geloven dat zij de steun van de organisatie hebben.
  Patiëntgerichte zorgprincipes moeten aan zorgverleners worden onderwezen en op hen worden toegepast om ze in hun dagelijks werk te kunnen toepassen.
 • Evenwichtige relaties tussen patiënt en zorgverlener
  Patiënten hebben behoefte aan hulp in de relatie patiënt-aanbieder, en aanbieders hebben de vaardigheden en achtergrond die patiënten nodig hebben. Daarom moet de natuurlijke machtsverschillen tussen patiënten en artsen worden overwonnen.
 • Ontwikkeling van hulpmiddelen
  Ten slotte kan de ontwikkeling van hulpmiddelen om de organisatie te helpen de behoeften van patiënten en families centraal te stellen, het doel van patiëntgerichte zorg versterken. Dit houdt in dat de stem van de patiënt centraal staat bij de planning, levering en evaluatie van behandelingen.

 

Huidige beste praktijken in de ontwikkeling van patiëntgerichte zorg. 

Op sommige plaatsen is patiëntgerichte zorg sterk geïntegreerd in de manier waarop medisch personeel wordt opgeleid. Eén zo'n plaats is Nederland waar ze Videolab gebruiken om patiëntgerichte zorg vaardigheden en denkwijzen te ontwikkelen..

Met Videolab kunnen studenten gesimuleerde consulten, collegiale consultaties of echte patiëntenconsulten uploaden. Het Videolab-platform versleutelt consultatievideo's in alle stadia van het proces en maakt het mogelijk om patiëntencontacten op te nemen op een GDPR-conforme manier.

Vervolgens kunnen de leerlingen de opname bekijken, hun prestaties beoordelen en tijdgerelateerde opmerkingen of vragen toevoegen. Vervolgens zijn deze opnames toegankelijk voor vooraf goedgekeurde beoordelaars voor feedback en evaluatie. Dankzij de beveiligde samenwerking kunnen studenten de opname veilig delen met anderen en feedback ontvangen van verschillende bronnen. Videolab kan de ontwikkeling van emotionele intelligentie nauwkeurig aanpakken omdat het een complexe en dynamische evaluatieomgeving kan bieden.

 

Wie maakt Videolab en waarom?

 

Codific is een team van security software engineers die privacy by design principes gebruiken om veilige cloud oplossingen te bouwen. Wij bouwen toepassingen in verschillende verticals zoals HR-tech, Ed-Tech en Med-Tech. Veilig samenwerken en veilig delen vormen de kern van onze oplossingen.

SARA: Top HR-Consultants gebruiken het om teambeoordelingen, psychometrische tests, 360-graden feedback, cultuuranalyse en andere analytische HR-instrumenten te leveren.

SAMMY Is een beheertool voor het Software Assurance Maturity Model. Het stelt bedrijven in staat een beveiligingsprogramma te formuleren en te implementeren dat is afgestemd op de risico's waarmee zij worden geconfronteerd. Op die manier kunnen andere bedrijven ons helpen een eenvoudige en veilige digitale toekomst op te bouwen. Uiteraard is ons AppSec-programma en SAMMY zelf daarop gebouwd.

Wij geloven in samenwerking en open innovatie, we horen graag over uw projecten en kijken hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van veilige software en privacy by design architectuur. Neem contact met ons op.

Codific helpt bij het leveren van patiëntgerichte zorg.

Referenties:

Het British Columbia Patient-Centered Care Framework. (n.d.).
Beschikbaar op: https://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2015_a/pt-centred-care-framework.pdf.

Auteur