Vooruitgang in medische simulatiecentra

Medische simulatiecentra zijn een essentieel hulpmiddel voor de training van medische professionals. Het is dus belangrijk dat deze centra zo efficiënt en veilig mogelijk werken om de waarde die ze creëren te maximaliseren. In deze blogpost zullen we het vooral hebben over hoe we medische simulatiecentra kunnen verbeteren. Laten we echter eerst eens kijken naar wat ze zijn, hun toepassingen en de belangrijkste problemen

 

 

Wat is een medisch simulatiecentrum?

Een medisch simulatiecentrum is een plaats waar medische professionals kunnen oefenen en vaardigheden kunnen ontwikkelen in een verscheidenheid van medische procedures en scenario's in een gesimuleerde omgeving. 

 

Een medisch simulatiecentrum
**Disclaimer: we proberen nieuwe AI-tools uit om beelden te genereren**.

Waarvoor worden medische simulatiecentra gebruikt? 

Opleiding

Medische simulatiecentra gebruiken high-fidelity mannequins, virtual reality simulaties, acteurs en andere soorten gesimuleerde instrumenten en technologie om medisch personeel op te leiden. Hierdoor kunnen cursisten hun vaardigheden bestuderen en verbeteren in een veilige, gecontroleerde omgeving zonder echte patiënten in gevaar te brengen.

 

Ze zijn van cruciaal belang voor de medische opleiding, aangezien praktische ervaring op dit gebied zeer noodzakelijk is. Zoals men zich kan voorstellen, moeten artsen vele uren oefenen met medische procedures voordat zij deze op patiënten kunnen toepassen. 

 

Medische simulatiecentra helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen arts en patiënt. Met behulp van simulatoren of met acteurs kunnen artsen bijvoorbeeld hun communicatievaardigheden met de patiënt oefenen. Deze communicatievaardigheden omvatten een verscheidenheid aan praktijken, van het uitleggen van de behandelingen, tot het brengen van goed en slecht nieuws tot het verkrijgen van informatie van de patiënt door het stellen van vragen.

 

Medische simulatiecentra ontwikkelen gezamenlijke besluitvorming, een andere communicatiepraktijk die artsen in landen als Nederland moeten ontwikkelen. De patiënt neemt deel aan medische beslissingen rond zijn zorg door middel van gezamenlijke besluitvorming. Effectieve gezamenlijke besluitvorming, die een speciale opleiding vereist, bevordert het fysieke en psychologische welzijn van de patiënt.  

 

Evaluatie

Simulatiecentra bieden echter niet alleen opleiding, maar vergemakkelijken ook evaluaties. In Spanje bijvoorbeeld moeten alle studenten in het laatste jaar van hun bachelorstudie geneeskunde met succes het OSCE-examen(Objective Structured Clinical Examination) afleggen om hun diploma te behalen. Dit is een objectieve evaluatie die zowel de communicatieve als de klinische vaardigheden van de student test en wordt in veel Europese landen gebruikt. Simulatiecentra kunnen zeer nuttig zijn voor dit soort evaluaties. 

 

Opname

Bovendien bieden simulatiecentra vaak de mogelijkheid om trainingen/evaluaties op te nemen. Voor trainingen biedt opnemen veel waarde omdat het zelfreflectie, peer-reflectie en feedbackmogelijkheden vergemakkelijkt, waardoor cursisten hun capaciteiten echt kunnen verbeteren. Bovendien, als feedback en video-sharing platforms zoals Videolab worden gebruikt, dan kunnen stagiairs hun opnames gemakkelijk delen met andere leden van hun instelling om gemakkelijker feedback te krijgen. In deze centra is video-opname een krachtig hulpmiddel voor het onderwijs en wij geloven dat meer centra hier baat bij zouden hebben.

 

Laten we nu enkele van de sterke en zwakke punten van het gebruik van medische simulatiecentra doornemen. Dit zal een meer solide basis creëren om mogelijke verbeteringen te bekijken.

 

 

Wat zijn de voordelen van het gebruik van medische simulatiecentra?

Uit het bovenstaande kunnen wij opmaken dat medische simulatiecentra vele praktische toepassingen hebben en diverse voordelen bieden voor cursisten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

 

Opleiding in een medisch simulatiecentrum
**Disclaimer: we proberen nieuwe AI tools uit om foto's te genereren**.

Oefenen zonder risico

Een groot voordeel van medische simulatiefaciliteiten is een veilige omgeving waar studenten en professionals in de gezondheidszorg hun vaardigheden en deskundigheid kunnen oefenen zonder echte patiënten in gevaar te brengen. Er is weinig of geen risico voor de patiënt. Hierdoor kunnen zij ervaring opdoen en vertrouwen krijgen in het omgaan met complexe medische situaties voordat zij deze in het echt tegenkomen. 

 

Een door studenten zelf geschreven paper communiceert dat de tevredenheid over simulatietraining zeer groot is en beargumenteert het belang dat het onderzoeken in gesimuleerde omgevingen heeft op de praktische toepassing van kennis. (Abas, T., Juma F. 2016. National Library of Medicine).

 

Medische studenten, voor wie simulatietraining bedoeld is, vinden dat het hun klinische besluitvorming bevordert en hun zelfvertrouwen en autonomie ten goede komt. 

Flexibiliteit en feedback

Simulatieonderwijs kan zo vaak als nodig worden opgezet en herhaald. Het kan worden uitgevoerd met minder middelen of in verbazingwekkend hoogtechnologische simulatiecentra. Gesimuleerde omgevingen kunnen volledig worden afgestemd op de behoeften en kunnen worden aangepast aan beginners, specialisten en iedereen daartussenin om verschillende leerstijlen aan te passen en te accommoderen.

 

Bovendien kunnen studenten onmiddellijk feedback krijgen, zodat ze precies kunnen aangeven wat goed of slecht ging en hoe ze zich kunnen verbeteren. Peer review, videofeedback en debriefinginstrumenten zijn allemaal essentiële onderdelen van deze leerervaring. (TAPD. 2017)

 

Dergelijke debriefingshulpmiddelen kunnen Videolab  omvatten, een krachtig instrument dat wordt gebruikt voor klinische beoordelingen en dat talrijke metingen voor zelfreflectie en feedback van de opleider mogelijk maakt.

 

Teamwerk en communicatie

Simulatietraining geeft studenten gezondheidszorg de kans om hun teamwerk en communicatievaardigheden te oefenen in een gecontroleerde omgeving. Dit is cruciaal in stressvolle situaties, aangezien het succes van de patiëntenzorg afhangt van effectief een effectieve samenwerking en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen. Lees meer over het belang van communicatievaardigheden in de gezondheidszorg in deze blogpost.

 

Minder juridische kosten

Door studenten in de gezondheidszorg te laten oefenen in een gesimuleerde omgeving worden de kosten in wezen gedrukt. Simulatiecentra kunnen helpen de kosten te verlagen in verband met medische fouten, rechtszaken wegens wanpraktijken en extra opleiding die nodig is om fouten te corrigeren die in reële omstandigheden zijn gemaakt.

 

De competenties van medici worden verbeterd en in ruil daarvoor verbetert de patiëntveiligheid en dalen de zorgkosten. (IDSMED. 2018)

 

Medische simulatiecentra zijn noodzakelijk om veel verschillende vaardigheden in de opleiding te dienen. Maar, het is heel belangrijk om beide kanten van de medaille te bekijken, welke nadelen hebben ze? En tenslotte, wat kunnen we doen om medische simulatiecentra te verbeteren?

 

 

Wat zijn de nadelen van het gebruik van medische simulatiecentra? 

In dit deel zullen wij enkele van de problemen bespreken die gepaard gaan met het gebruik van medische simulatiecentra. 

 

Kosten

De hoge kosten van medische simulatiecentra vormen een belangrijk nadeel. Deze kosten kunnen worden onderverdeeld in vijf gebieden: operationele, administratieve, onderhouds-/voorbereidingskosten, installatie- en uitrustingskosten. Meer details over deze kosten is te vinden in deze artikels Archana et al. (2021) en Senvisky et al. (2022).

 

Uitrustingskosten

Om met het laatste te beginnen, de kosten van de uitrusting omvatten de kosten voor de aankoop van de apparatuur die nodig is om medische procedures te simuleren. Uiteraard variëren deze kosten sterk, afhankelijk van factoren zoals hoe geavanceerd de medische apparatuur is die u koopt of hoeveel verschillende medische procedures u probeert na te bootsen. Enkele voorbeelden van medische apparatuur in deze simulatiecentra zijn:

 

  • High-fidelity simulators voor volwassen patiënten.
  • High-fidelity geboortepoppen
  • Chirurgische simulatoren
  • High-fidelity neonatale, zuigelingen- en kinderpoppen. 
  • Echografiemachines.
  • Radiologie apparatuur.

 

Bovendien draagt ook andere niet-medische apparatuur die in simulatiecentra wordt gebruikt bij tot de kosten van de apparatuur, waaronder:

  • opname- en andere audiovisuele apparatuur. 
  • Verwarming, ventilatie en airconditioning. 
  • Veiligheidssystemen zoals brandalarmen. 
  • Verlichting. 

 

Installatiekosten

De installatiekosten hebben betrekking op de kosten van het vervoer, de installatie en de opstelling van de apparatuur in de simulatiecentra. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen voor zwaardere of meer geavanceerde apparatuur waarvoor meer gespecialiseerde technici nodig zijn om deze op te stellen. 

 

Onderhouds-/reparatiekosten

Deze kosten omvatten de kosten van onderhoud en reparatie van alle geïnstalleerde apparatuur. Nogmaals, zij zijn uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid apparatuur die aanwezig is en hoe vaak deze apparatuur onderhoud behoeft. Bovendien zijn de onderhouds-/reparatiekosten afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de betrouwbaarheid van de apparatuur.

 

Administratieve kosten

Dit omvat veel kosten. De kosten omvatten bijvoorbeeld de salarissen van instructeurs, technici en ander personeel. Bovendien kunnen deze ook de kosten omvatten voor het maken van roosters voor het gebruik van de simulatiecentra (bijvoorbeeld roosters voor simulatielessen of examens). 

 

Werkingskosten

Tot slot bestaan de exploitatiekosten uit de kosten die gepaard gaan met de exploitatie van de centra. De exploitatiekosten omvatten bijvoorbeeld de uitgaven voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water.

 

Al deze verschillende soorten kosten kunnen bij elkaar opgeteld het opzetten van een simulatiecentrum tot een zeer dure onderneming maken. In Archana e.a. (2021) werd een hoogwaardig medisch simulatiecentrum opgezet in het Mysuru-ziekenhuis in Zuid-India. De totale kosten van dit centrum liepen op tot 3 miljoen dollar. Dit omvatte de kosten van vaardigheidstrainers, high-fidelity mannequins en geavanceerde chirurgische simulatoren. Dit is dus een voorbeeld van waarom de kosten van centra een van de belangrijkste nadelen ervan zijn.

Voorbeeld van de kosten van een medisch simulatiecentrum

Taartdiagram met spreiding van de kosten van een medisch simulatiecentrum

De bovenstaande grafiek toont de spreiding van de kosten van het Canadese simulatiecentrum in het Sunnybrook Health Science Centre van de universiteit van Toronto, van juni 1994 tot juni 1996. (Kurrek & Devitt, 1997). Zoals hierboven te zien is, waren de kosten over deze twee jaar voor 80% toe te schrijven aan bouw en planning en voor 20% aan de lopende exploitatiekosten. De bouw- en planningskosten waren voor 85% toe te schrijven aan de aankoop van kapitaalgoederen en voor 15% aan salarisondersteuning. In dit geval bedroegen de installatie- en uitrustingskosten dus in totaal 565.250 dollar. Bovendien bestonden de lopende exploitatiekosten uit de nettokosten van lopende onderwijs- en onderzoeksactiviteiten (3,35 dagen/week), waarvan 65% kan worden toegeschreven aan salarisondersteuning. Hieruit blijkt hoe duur simulatiecentra kunnen zijn, wat een nadeel is van het gebruik ervan.

 

Beperkingen in de medische opleiding 

Het andere belangrijke nadeel van medische simulatiecentra houdt verband met de beperkingen die zij hebben voor de opleiding van medisch personeel. Deze beperkingen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden. 

 

Beperkt realisme

Simulatiecentra bieden geavanceerde apparatuur die levensechte scenario's nabootst, maar het realisme is beperkt, vooral met apparatuur met een lage of gemiddelde getrouwheid, zoals etalagepoppen. Zo kunnen medische stagiairs zich niet volledig voorbereiden op het uitvoeren van procedures op echte patiënten. Daarom is het van cruciaal belang om high fidelity apparatuur te gebruiken om te oefenen op levensechte medische situaties. Dit wil echter niet zeggen dat low fidelity of mid fidelity apparatuur niet kan worden gebruikt om kennis en competentie op te bouwen, zoals vermeld in deze blog post.

 

Beperkte reikwijdte

Medische simulatiecentra zijn beperkt in het simuleren van verschillende medische procedures. Het hebben van een medisch simulatiecentrum zal dus niet garanderen dat medische stagiairs alle verschillende medische procedures oefenen die zij nodig hebben. Daarom is het belangrijk simulatiecentra te ontwikkelen met een goede kennis van de essentiële medische procedures die stagiairs moeten kennen. In dat geval zullen de stagiairs ten minste goed leren hoe zij essentiële procedures moeten uitvoeren. Als er meer budget beschikbaar is, kunnen simulaties voor andere scenario's worden toegevoegd.

 

Beperkte interactie met de patiënt

Ook al kunnen simulatiecentra fungeren als krachtige hulpmiddelen om medische procedures aan te leren, toch kunnen zij het vermogen missen om cursisten te leren hoe zij met patiënten moeten omgaan. Het ontwikkelen van communicatievaardigheden door middel van rollenspelen of door herhaalde interacties met patiënten is een andere cruciale component van de gezondheidszorg. Daarom is het van groot belang dat medische simulatiecentra zich niet alleen richten op klinische training. Ze moeten zich ook richten op het ontwikkelen van zachte vaardigheden om de arts-patiënt interacties te verbeteren.

 

Alle bovengenoemde beperkingen vormen een nadeel van het gebruik van medische simulatiecentra. Daarom is het belangrijk dat er bij de ontwikkeling van centra rekening mee wordt gehouden. Meer budget toekennen aan het centrum kan helpen, maar dit is niet noodzakelijk de enige oplossing.

 

 

Hoe kunt u efficiënter werken in uw simulatiecentrum?

Tip 1: Focus op software in plaats van hardware. Vermijd hard gecodeerde lessen, maar zoek naar slimme apparaten die veel verschillende scenario's kunnen laden en in de toekomst gemakkelijk kunnen worden bijgewerkt.

 

Tip 2: Maximaliseer het gebruik van uw middelen, doe reviews en debriefings op een cloud platform zodat de ruimtes vrij komen voor meer simulaties, en er geen debriefingruimte nodig is. De inhoud van de sessie kan worden gedeeld en opnieuw worden geëvalueerd.

 

Tip 3: Vermijd vendor lock-in. Vendor lock-in verwijst naar een situatie waarin een klant afhankelijk is van een bepaalde leverancier voor producten of diensten, en niet gemakkelijk kan overstappen naar een andere leverancier zonder aanzienlijke kosten of ongemak. Het doet zich typisch voor wanneer een leverancier propriëtaire technologieën gebruikt die het voor een klant moeilijk maken om dezelfde producten of diensten bij een andere leverancier te gebruiken. 

 

Hoe Videolab en Cloudcontrol gebruiken om uw simulatiecentrum efficiënter te maken....

 

 

Wat is Videolab?

Videolab is een privacy-compliant video-sharing platform waar u interacties met patiënten kunt opnemen in een GDPR-veilige omgeving.

Videolab zoals gebruikt voor medische simulatiecentra

 

Stagiairs nemen hun gesimuleerde consultaties, consultaties van echte patiënten of collegiale consultaties op, deze worden onmiddellijk geëncrypteerd en kunnen veilig naar het systeem geüpload worden. Stagiairs kunnen dan teruggaan en deze opname bekijken, reflecteren op hun prestaties, tijdsgebonden opmerkingen maken of vragen stellen. Deze opnames worden vervolgens gedeeld met vooraf goedgekeurde beoordelaars om ze te beoordelen. Dankzij de beveiligde samenwerking kunnen cursisten de opname veilig delen met collega's en feedback ontvangen van verschillende bronnen. Videolab kan specifiek het probleem aanpakken bij de toegang tot de vaardigheden van een stagiair, omdat het een complexe en diverse evaluatieomgeving mogelijk maakt. 

 

 

 

Videolab is een MedTech oplossing die beveiligde training in de gezondheidszorg mogelijk maakt, met Cloudcontrol is het bijzonder geschikt voor het verbeteren van medische simulatiecentra.

 

Wat is Cloudcontrol?

Cloudcontrol is een klein apparaatje dat uw opname hardware integreert  in de Videolab cloud. Eén apparaat kan alle camera's en gebruikers op elke locatie bedienen, zelfs in complexe simulatie/vaardigheidslaboratoria met meerdere ruimtes.

 

De architectuur volgt edge computing principes en de kracht van de cloud binnenbrengt in uw ziekenhuis. 

Cloudcontrol wordt gebruikt in medische simulatiecentra

 

Hoe verbetert Cloudcontrol medische simulatiecentra?

Cloudcontrol-software kan de intelligentie, kracht en flexibiliteit van uw hardware verbeteren en biedt vooraf goedgekeurde gebruikers gemakkelijke toegang tot krachtige bedieningspanelen. 

 

Overal toegang tot deskundigen  

De video-opnamemogelijkheden van Cloudcontrol uploaden automatisch naar het Videolab waardoor offsite en asynchrone feedback mogelijk is. 

 

Dit biedt gemakkelijke toegang tot deskundigen overal, waardoor meer gezondheidswerkers kunnen profiteren van de beschikbare middelen en expertise. Het Videolab-platform is gebruiksvriendelijk, waarbij feedback geven zo eenvoudig is als inloggen en de gedeelde opname bekijken. 

 

Het systeem is ook zeer robuust, met de mogelijkheid om lokaal te blijven opnemen als de internetverbinding wegvalt, zodat er geen gegevens verloren gaan tijdens de training. Kortom, Cloudcontrol software kan medische simulatiecentra sterk verbeteren en professionals in de gezondheidszorg voorzien van de nodige hulpmiddelen om hun vaardigheden en kennis te verbeteren, wat uiteindelijk leidt tot betere patiëntresultaten.

Elimineert dure en onderhoudsintensieve hardware

Zoals hierboven vermeld, hebben gebruikers toegang tot krachtige bedieningspanelen (met vooraf goedgekeurde gebruikerstoegang), waardoor ze de simulatieomgeving kunnen besturen zonder dat ze gespecialiseerde hardware nodig hebben. In plaats van te vertrouwen op dure hardware voor video-opname, neemt de software dus automatisch video's op en uploadt ze naar de cloud voor opslag en gemakkelijke toegang. 

 

Door de noodzaak van onderhoudsintensieve hardware weg te nemen, kunnen medische simulatiecentra aanzienlijk besparen op de aanschaf van hardware, onderhoud en upgrades. 

 

Dit zou medische simulatiecentra in staat stellen te investeren waar nodig, waardoor zij meer speelruimte krijgen ten aanzien van de bovengenoemde beperkingen. Ze kunnen investeren in hoogwaardige simulatieapparatuur, waardoor de ervaring voor studenten dynamischer en realistischer wordt. Ten slotte kunnen simulatiecentra met Cloudcontrol meer flexibiliteit en schaalbaarheid hebben, zonder zich zorgen te hoeven maken over hardwarebeperkingen. CloudControl biedt een kosteneffectief en betrouwbaar alternatief voor dure en onderhoudsintensieve hardware.

 

Verbetert de beveiliging van simulatiecentra

Het opslaan van vertrouwelijke patiëntenvideo's of -informatie in de cloud vormt een bedreiging voor de privacy, het kan met de verkeerde mensen worden gedeeld of op het verkeerde apparaat worden achtergelaten. Lees voordat u overweegt patiëntinteracties op te nemen deze blogpost over GDPR-naleving en beperkingen.

 

Cloudcontrol gebruikt ter plaatse het sterke identificatiesysteem van Videolab. Dit betekent dat Cloudcontrol de camera- en microfoonstroom onderschept en versleutelt vanaf de hardware, waardoor ook eigendomsrechten worden toegekend aan de bron. Dit verlengt de bescherming van de Codific Secure Vault in elke opgezette simulatieruimte. Dit minimaliseert externe bedreigingen en vermindert de kans op menselijke fouten aanzienlijk. 

 

Het toewijzen van eigendom vanaf de bron elimineert alle verwarring en fouten rond video's, vergeleken met het alternatief; met opnameapparatuur worden consulten extern opgenomen en krijgen ze later eigendom toegewezen, wat betekent dat er een korte periode is waarin die video geen registratie heeft en verloren kan gaan. 

 

 

Hoe gebruiken universiteiten Cloudcontrol om hun medische simulatiecentra te verbeteren? 

In Nederland hebben de universiteiten van Groningen en Maastricht Cloudcontrol al in gebruik en ervaren de voordelen ervan.

 

In Maastricht is het de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences diedit apparaat gebruikt om opnames te optimaliseren in hun skillslab, waar ze simulatiepatiënten gebruiken om artsen in spe op te leiden. Hierdoor hebben ze gemakkelijker toegang tot deskundigen, kunnen ze de kosten van hardware verlagen en de veiligheid van hun simulatiecentra verbeteren. U kunt er hier meer over lezen.

 

Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen vergelijkbare voordelen toen zij ervoor kozen om Cloudcontrol in al hun afdelingen te implementeren, wat de grootste implementatie van deze technologie tot nu toe werd. Bovendien ontwikkelden we voor deze implementatie zelfs een nieuwe server infrastructuur, genaamd de multi tenant infrastructuur. Dit betekende dat het UCMG meerdere instanties van Videolab en Cloudcontrol onder dezelfde server kon hebben, elk met hun eigen look en feel.

 

 

Wie heeft Cloudcontrol ontwikkeld en welke andere toepassingen bieden ze aan?

Codific is een team van security software engineers die privacy by design principes gebruiken om veilige cloud oplossingen te bouwen. Wij bouwen toepassingen in verschillende verticals zoals HR-tech, Ed-Tech en Appsec. Veilig samenwerken en veilig delen vormen de kern van onze oplossingen.

 

SARA wordt door top HR-Consultants gebruikt voor team assessments, psychometrische tests, 360 graden feedback, cultuuranalyse en andere analytische HR-tools.

 

SAMMY is een beheersinstrument voor het Software Assurance Maturity Model. Hiermee kunnen bedrijven een beveiligingsprogramma formuleren en uitvoeren dat is afgestemd op de risico's waarmee zij worden geconfronteerd. Zo kunnen andere bedrijven mee bouwen aan een eenvoudige en veilige digitale toekomst. Wij gebruiken SAMMY ook voor Videolab en Cloudcontrol.

 

Wij geloven in samenwerking en open innovatie, we horen graag over uw projecten en kijken hoe we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van veilige software en privacy by design architectuur. Neem contact met ons op.

Auteurs