Empathie

Empathie van de arts schept vertrouwen en een gevoel van veiligheid bij patiënten. Het kan bepalen of patiënten zich al dan niet gehoord en begrepen voelen, de algemene tevredenheid van de patiënt en het volgen van een behandeling. Het is noodzakelijk dat de medische opleiding er de nadruk op legt.

"Sommige patiënten, die zich ervan bewust zijn dat hun toestand gevaarlijk is, herstellen hun gezondheid door hun tevredenheid met de goedheid van de arts".

Hippocrates 460-380 BC

Maar de relationele aspecten van de zorg, zoals de empathie van de arts, krijgen doorgaans minder aandacht dan de meer traditionele diagnostische metingen. Recente studies hebben een afname van empathie aangetoond die ook na de medische opleiding en training voortduurt. [1]. Empathie bij de arts is als leerdoel voorgeschreven in veel landen en medische opleidingen (bv. specialisatieprogramma's voor huisartsen in België en Nederland, onderwijs in medische opleidingen door de Association of American Medical Colleges, enz.) Het belangrijkste is dat empathische communicatievaardigheden niet alleen in verband worden gebracht met een grotere tevredenheid van de patiënt. [2]maar ook met betere resultaten en zelfs minder burn-outs bij artsen. [3].

Empathie is extra belangrijk in moeilijke gesprekken waarin slecht nieuws moet worden gebracht.

Videolab stelt zorgverleners in staat om feedback te vragen en te ontvangen die relevant is voor soft skills van collega's en trainers, (empathie van de arts inbegrepen). Videolab maakt gebruik van verschillende methodes, van vrije tekst tot tijdsgeannoteerde fragmenten, om de patiëntraadpleging in kaart te brengen.

"Onderzoekers van het Departement Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de KULeuven stelden vast dat door het gebruik van Videolab 85% van de stagiairs verbeteringen rapporteerden op het vlak van professionele attitude en non-verbale vaardigheden."

Tijdgebonden annotaties

Gebruikers kunnen tijdsgebonden annotaties toevoegen aan elke video door te kiezen uit een reeks sentimenten (positief, neutraal, negatief) die de annotatie karakteriseren. Bovendien kan men met een vrije commentaartekst verdere feedback geven, bijvoorbeeld met een verklaring voor het sentiment. Dit kan bijvoorbeeld commentaar zijn op hoe het de stagiair zich empathischer had kunnen uitdrukken.

Systematische feedback

Videolab beschikt over een meer systematisch feedbackmechanisme met een vooraf vastgestelde reeks evaluatiecriteria. Officiële formulieren, zoals de MAAS 2.0 worden out of the box ondersteund met eenvoudige aanpassingsmechanismen.

Het administratieve gedeelte van Videolab maakt het volledige beheer van feedbackformulieren mogelijk, inclusief aangepaste rapportage.

video's delen om de empathie van artsen te evalueren
schriftelijke evaluatie over de empathie van de arts

Algemene feedback

Vergelijkbaar met de tijdspecifieke annotaties kan men meer algemene tekstuele feedback geven bij elke video.

Vrije discussie

Gebruikers kunnen gemakkelijk een discussie starten voor alle bovengenoemde feedbackmechanismen.

voorbeeld evaluatieformulier


[1] Bellini, L. M., & Shea, J. A. (2005). Mood Change and Empathy Decline Persistists during Three Years of Internal Medicine Training. Academic Medicine, 80(2), 164-167. doi: 10.1097/00001888-200502000-00013.

[2] Hojat, M., Louis, D. Z., Markham, F. W., Wender, R., Rabinowitz, C., & Gonnella, J. S. (2011). Physicians' Empathy and Clinical Outcomes for Diabetic Patients. Academic Medicine, 86(3), 359-364. doi: 10.1097/acm.0b013e3182086fe1.

[3] Krasner, M. S. (2009). Association of an Educational Program in Mindful Communication With Burnout, Empathy, and Attitudes Among Primary Care Physicians. Jama, 302(12), 1284. doi: 10.1001/jama.2009.1384.