Communicatievaardigheden

"In een gecontroleerde studie heeft 80% van de cursisten die Videolab gebruiken een verbetering van de communicatievaardigheden gerapporteerd."

Uitstekende communicatie tussen patiënt en arts is van het grootste belang tijdens medische ontmoetingen. Communicatievaardigheden tussen arts en patiënt zijn een essentiële competentie van de arts. Patiënten melden echter dat aan veel van hun informatieve en emotionele behoeften niet wordt voldaan tijdens ontmoetingen met artsen. Het blijkt dat de opleiding in communicatie tussen patiënt en arts en andere interpersoonlijke vaardigheden in de medische opleiding relatief kort is, vroeg in het curriculum is geconcentreerd en meestal niet wordt versterkt in de laatste fasen van de opleiding. De afname van het vermogen om effectief te communiceren naarmate studenten in opleiding tot arts vorderen, is goed gedocumenteerd in verschillende studies [1], [2].

Studies hebben indrukwekkend literair bewijs geleverd voor positieve associaties tussen effectieve patiënt-arts communicatievaardigheden en positieve resultaten voor de patiënt, zoals herval, begrip en therapietrouwheid [3]. Het brengen van slecht nieuws, patiëntgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming zijn enkele van de belangrijkste onderwerpen in communicatietraining.

Dat gezegd hebbende...

 

Hoe kan de communicatie tussen patiënt en arts worden verbeterd?

 

Het is bewezen dat regelmatige en consistente feedback best practices versterkt en leerlingen motiveert tot betere prestaties. Directe observaties en feedback hebben het potentieel om cursisten een krachtig instrument in handen te geven om op de hoogte te blijven van hun vorderingen op weg naar effectieve communicatievaardigheden.

Videolab is een instrument dat training in patiënt-arts communicatievaardigheden vergemakkelijkt door de nadruk te leggen op peer en trainer reviews van echte patiënt consultaties.

Patiëntenraadplegingen veilig vastleggen en uploaden.

Patiënt-arts communicatie tijdens een medische ingreepn
Uploadde patiënt-arts iteractie naar videolab platform

Selecteer collega's en opleiders om de consulten mee te delen.

Interacties tussen patiënten en cursisten worden gedeeld met collega's en trainers.
beveiligd delen van media voor training in patiënt-arts communicatievaardigheden

Met Videolab kunnen zorgverleners feedback vragen en ontvangen die relevant is voor soft skills van collega's en trainers. Videolab maakt gebruik van verschillende methodes, van vrije tekst tot tijdsgeannoteerde fragmenten, om de zachte vaardigheden van de arts in kaart te brengen.

 


[1] Bombeke, K., Roosbroeck, S. V., Winter, B. D., Debaene, L., Schol, S., Hal, G. V., & Royen, P. V. (2011). Medisch studenten getraind in communicatievaardigheden vertonen een afname in patiëntgerichte attitudes: An observational study comparing two cohorts during clinical clerkships. Patient Education and Counseling, 84(3), 310-318. doi: 10.1016/j.pec.2011.03.007.

[2] Pfeiffer, C., Madray, H., Ardolino, A., & Willms, J. (1998). The rise and fall of students skill in obtaining a medical history. Medisch Onderwijs, 32(3), 283-288. doi: 10.1046/j.1365-2923.1998.00222.x

[3] King, A., & Hoppe, R. B. (2013). "Best Practice" voor patiëntgerichte communicatie: A Narrative Review. Journal of Graduate Medical Education, 5(3), 385-393. doi: 10.4300/jgme-d-13-00072.1